Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE RELA-HIEROJAT OY

Rekisteriseloste

LAKISÄÄTEINEN REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 1.1.2014.

 

Rekisterinpitäjä

Rela-hierojat Oy

Y-tunnus: 2439106-9

PL 25

18101 Heinola

 

Rekisterin nimi

Rela-hierojat Oy:n asiakasrekisteri ja hoitokortisto

 

Rekisterin tarkoitus

Tallennettuja henkilö- ja hoitotietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, lakisääteisten hoitokirjausten

tekemiseen, ajanvarausten tekemiseen

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilön etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotiosoite, hoitohistoria

 

Tietolähteet

Asiakas syöttää itse omat henkilötietonsa internetjärjestelmän kautta tai Rela-hierojat Oy:n henkilökunta

syöttää tiedot järjestelmään. Tietoja päivitetään hoitokertojen yhteydessä.

 

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Jussi Evinsalo

Sähköposti: jussi.evinsalo@relagroup.fi

Puhelin: 0449722392

Tietojen luovutus

Rela-hierojat Oy ei luovuta asiakasrekisterin tietojaan kolmansille osapuolille. Rekisterin tiedot ovat käytössä

vain Rela-hierojat Oy:n henkilökunnalla ja asiakkaalla. Teknisen toteutuksen johdosta osa tiedoista saattaa

fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niitä käsitellään teknisen

käyttöyhteyden avulla.

 

Tietojen suojaus

Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain ja

ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

 

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää

henkilökohtaista salasanaa ja sitä valvotaan.

 

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja

suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto

tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

 

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.

Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen,

tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.

Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.